Emissionsbarometer

Samen planten we een bos

virblatt heeft besloten drastische maatregelen te nemen om onze ecologische voetafdruk in de nabije toekomst aanzienlijk te verminderen. Met name de kledingindustrie kan en moet verandering teweegbrengen als het erom gaat onze klimaatdoelstellingen te bereiken en een intacte planeet achter te laten voor onze kinderen en toekomstige generaties.

Helaas gaat de mensheid hier veel te langzaam en de tijd dringt.

Maar het is gewoon te laat om onze kop in het zand te steken. virblatt zal samen met u een
voorbeeld stellen. Samen met onze vrienden, families en klanten en onze partner Conserve Natural
Forests.


  • Icon Aufforstung Herbebossing

    Samen meer dan 30000 bomen geplant

  • Icon Biodiversität Biodiversiteit

    Soortenrijke bossen voor een soortenrijke planeet

  • Icon Unterstützung Steun

    Plant actief bomen bij uw bestelling


Reductie en compensatie van onze CO2-uitstoot

Om onze CO2-uitstoot te verminderen, zoals u in de volgende grafiek kunt zien, hebben we al tal van maatregelen geïmplementeerd en aanvullende maatregelen genomen.

Grafik_Emission_DUT

Om de resterende uitstoot te compenseren, hebben we besloten tot herbebossing. De afgelopen jaren hebben we samen met de vzw Conserve Natural Forests en talrijke donateurs al 32.000 bomen geplant! Om te zien hoe en met welke partner we herbebossen, bekijk de volgende video of ga naar https://conservenaturalforests.org. Ons doel is om zoveel mogelijk CO2 uit de atmosfeer te zuigen. Van nature. Met hulp van moeder natuur.

Bomen geplant:
32000 bomen